Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Věda a výzkum → Vědecké publikace
iduzel: 62154
idvazba: 73873
šablona: stranka
čas: 25.2.2024 05:45:30
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62154
idvazba: 73873
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'utrap.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/publikace'
iduzel: 62154
path: 8548/7924/7930/7941/10315/62154
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vědecké publikace

Publikační činnost za rok 2022

Katalýza a udržitelná chemie

Aubrecht J., Pospelova V., Kikhtyanin O., Veselý M., Kubička D.; Critical evaluation of parameters affecting Cu nanoparticles formation and their activity in dimethyl adipate hydrogenolysis, Catalysis Today, 2022 DOI:10.1016/j.cattod.2021.09.017

Aubrecht J., Pospelova V., Kikhtyanin O., Lhotka M., Kubička D.; Understanding of the key properties of supported Cu-based catalysts and their influence on ester hydrogenolysis, Catalysis Today, 2022 DOI:10.1016/j.cattod.2021.09.039

Kubička D., Lhotka M., Veselý M., Ruiz-Zepeda F., Korolova V., Kikhtyanin O.; Fading memory of MgAl hydrotalcites at mild rehydration conditions deteriorates their performance in aldol condensation, APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, 2022 DOI:10.1016/j.apcata.2022.118482

Aubrecht J., Pospelova V., Martínez A., Concepción P., Kikhtyanin O., Straka P., Kubička D.; CuZnAl hydrotalcites as suitable precursors for chromium-free ester hydrogenolysis catalysts, APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, 2022 DOI:10.1016/j.apcata.2022.118811

Lin H., Wang W., Kikhtyanin O., Kubička D., Feng Z., Guo Ch., Bai X., Xiao L., Wu W.; Highly effective Pd/ZSM-12 bifunctional catalysts by in-situ glow discharge plasma reduction: the effect of metal function on the catalytic performance for n-hexadecane hydroisomerization, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2022 DOI:10.1016/j.jtice.2022.104303

Zuliani A., Kikhtyanin O., Cova C., Rodriguez-Padron D., Kubička D., Luque R.; Boosting the Ni-Catalyzed Hydrodeoxygenation (HDO) of Anisole Using Scrap Catalytic Converters, Advanced Sustainable Systems, 2022 DOI:10.1002/adsu.202100394

Kikhtyanin O., Kubička D.; Understanding the different deoxygenation reaction pathways of lauric acid over alumina-supported Ni and Co catalysts, Sustainable Energy and Fuels, 2023 DOI:10.1039/d2se01477g

Dubnová L., Daňhel R., Meinhardová V., Korolova V., Smoláková L., Kondratowicz T., Kikhtyanin O., Čapek L.; Reconstruction of the ZnAl Mixed Oxides Into the Layered Double Hydroxide Catalysts Active in the Aldol Condensation of Furfural: The Role of ZnO Particles, Frontiers in Chemistry, 2022 DOI:10.3389/fchem.2021.803764

Yang C., Wang W., Wang D., Gong M., Xin Y., Xiao L., Kikhtyanin O., Kubička D., Wu W.; The promotion effects of MoOx species in the highly effective NiMo/MgAl2O4catalysts for the hydrodeoxygenation of methyl palmitate, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2022 DOI:10.1016/j.jece.2022.107761

Výroba a analýza bioolejů a biopaliv

Kubička D., Auersvald M., Bezergianni S., Dimitriadis A., Meletidis G., Pfisterer U.; Integration of stabilized bio-oil in light cycle oil hydrotreatment unit targeting hybrid fuels, Fuel Processing Technology, 2022 DOI:10.1016/j.fuproc.2022.107220

Souza dos Passos J., Straka P., Auersvald M., Biller P.; Upgrading of hydrothermal liquefaction biocrudes from mono- and co-liquefaction of cow manure and wheat straw through hydrotreating and distillation, Chemical Engineering Journal, 2023 DOI:10.1016/j.cej.2022.139636

Kittel H., Straka P., Šimáček P., Kadleček D.; Kerosene from hydrocracking for JET fuel with reduced aromatic content, Petroleum Science and Technology, 2022 DOI:10.1080/10916466.2022.2061000

Kittel H., Kadleček D.; Synergy of blending hydrotreated and hydrocracked kerosene in the production of jet fuel, Paliva, 2022 DOI:10.35933/paliva.2022.02.01

Staš M., Mužíková Z., Šimáček P.; Vlastnosti a analýza kapalných alternativních paliv I: Směsná paliva obsahující bionaftu, Paliva, 2022 DOI:10.35933/paliva.2022.03.04

Mužíková Z., Šimáček P.; Oxidační stabilita motorové nafty během dlouhodobého skladování, Paliva, 2022 DOI:10.35933/paliva.2022.01.01

Staš M., Kroufek J., Hlinčík T., Šimáček P.; Vlastnosti a analýza plynných alternativních paliv I: Vodík a zkapalněné ropné plyny, Paliva, 2022 DOI:10.35933/paliva.2022.02.03

Staš M., Kroufek J., Hlinčík T., Šimáček P.; Vlastnosti a analýza plynných alternativních paliv II: Paliva na bázi zemního plynu a biomethanu, Paliva, 2022 DOI:10.35933/paliva.2022.03.05

Šindelářová L., Luu EN., Vozka P.; Comparison of gas and kerosene oils chemical composition before and after hydrotreating using comprehensive two-dimensional gas chromatography, Journal of Chromatography Open, 2022 DOI:10.1016/j.jcoa.2022.100068

Korozní chemie

Baroš P., Matějovský L., Staš M., Macák J., Vysloužil J., Pospíšil M.; Methods for Testing the Steel Corrosion Inhibition in Alcohol−Gasoline Blends Using Diethylenetriamine, Energy & Fuels, 2022 DOI:10.1021/acs.energyfuels.2c02721

Baroš P., Matějovský L., Macák J., Staš M., Pospíšil M.; Corrosion Aggressiveness of Ethanol-Gasoline and Butanol-Gasoline Blends on Steel: Application of Electrochemical Impedance Spectroscopy, Energy & Fuels, 2022 DOI:10.1021/acs.energyfuels.1c03680

Macák J., Matějovský L., Pleyer O., Arnoult Růžičková M., Jelínek L.; Passivation of steel in ethanol–gasoline blends induced by diethylene triamine, Electrochimica Acta, 2022 DOI:10.1016/j.electacta.2022.141263

Práce přesahující základní studované směry

Hrdlička Z., Brejcha J., Šubrt J., Vrtiška D., Malinová L., Čadek D., Kadeřábková A.; Ground tyre rubber produced via ambient, cryogenic, and waterjet milling: the influence of milling method and particle size on the properties of SBR/NR/BR compounds for agricultural tyre treads., Plastics, Rubber and Composites, 2022 DOI:10.1080/14658011.2021.2008713

Pleyer O., Kubičková I., Vráblík A., Maxa D., Pospíšil M., Zbuzek M., Schlehöfer D., Straka P.; Hydrocracking of Heavy Vacuum Gas Oil with Petroleum Wax, Catalysts, 2022 DOI:10.3390/catal12040384

Kejla L., Svoboda P., Sedláček J., Šimáček P.; Gravimetric titrations in a modern analytical laboratory: evaluation of performance and practicality in everyday use, Chemical Papers, 2022 DOI:10.1007/s11696-021-02004-z

Kittel H.; Zkušenosti z projektového přístupu ve výuce technologických předmětů na VŠCHT Praha - výuka pro praxi, Chemické listy, 2022 DOI:10.54779/chl20220067

Publikační činnost za rok 2021

Katalýza a udržitelná chemie

Aubrecht, J., Pospelova, V., Kikhtyanin, O., Veselý, M., & Kubička, D. (2021). Critical evaluation of parameters affecting Cu nanoparticles formation and their activity in dimethyl adipate hydrogenolysis. Catalysis Today, doi:10.1016/j.cattod.2021.09.017

Aubrecht, J., Pospelova, V., Kikhtyanin, O., Lhotka, M., & Kubička, D. (2021). Understanding of the key properties of supported cu-based catalysts and their influence on ester hydrogenolysis. Catalysis Today, doi:10.1016/j.cattod.2021.09.039

Shumeiko, B., & Kubička, D. (2021). Semi-batch hydrotreatment of lignin-derived phenolic compounds over raney-ni with a continuous regeneration of the H-donor solvent. ChemSusChem, doi:10.1002/cssc.202102099

Kikhtyanin, O., Korolova, V., Spencer, A., Dubnová, L., Shumeiko, B., & Kubička, D. (2021). On the influence of acidic admixtures in furfural on the performance of MgAl mixed oxide catalysts in aldol condensation of furfural and acetone. Catalysis Today, 367, 248-257. doi:10.1016/j.cattod.2020.04.022

Korolova, V., Kikhtyanin, O., Veselý, M., Vrtiška, D., Paterová, I., Fíla, V., Čapek, L., & Kubička, D. (2021). On the effect of the m3+ origin on the properties and aldol condensation performance of mgm3+ hydrotalcites and mixed oxides. Catalysts, 11(8) doi:10.3390/catal11080992

Pospelova, V., Aubrecht, J., Kikhtyanin, O., & Kubička, D. (2021). Towards efficient Cu/ZnO catalysts for ester hydrogenolysis: The role of synthesis method. Applied Catalysis A: General, 624 doi:10.1016/j.apcata.2021.118320

Dubnová, L., Smoláková, L., Kikhtyanin, O., Kocík, J., Kubička, D., Zvolská, M., Pouzar, M., & Čapek, L. (2021). The role of ZnO in the catalytic behaviour of zn-al mixed oxides in aldol condensation of furfural with acetone. Catalysis Today, 379, 181-191. doi:10.1016/j.cattod.2020.09.011

Kikhtyanin, O., Aubrecht, J., Pospelova, V., & Kubička, D. (2021). Understanding of the key factors determining the activity and selectivity of cuzn catalysts in hydrogenolysis of alkyl esters to alcohols. Catalysts, 11(11) doi:10.3390/catal11111417

Výroba a analýza biopaliv

Shumeiko, B., Auersvald, M., Vrtiška, D., Šimáček, P., Straka, P., & Kubička, D. (2021). Improved bio-oil upgrading due to optimized reactor temperature profile. Fuel Processing Technology, 222 doi:10.1016/j.fuproc.2021.106977

Straka, P., Blažek, J., Toullis, D., Ihnát, T., & Šimáček, P. (2021). The effect of the reaction conditions on the properties of products from co-hydrotreating of rapeseed oil and petroleum middle distillates. Catalysts, 11(4) doi:10.3390/catal11040442

Dimitriadis, A., Chrysikou, L. P., Meletidis, G., Terzis, G., Auersvald, M., Kubička, D., & Bezergianni, S. (2021). Bio-based refinery intermediate production via hydrodeoxygenation of fast pyrolysis bio-oil. Renewable Energy, 168, 593-605. doi:10.1016/j.renene.2020.12.047

Blažek, J., Toullis, D., Straka, P., Staš, M., & Šimáček, P. (2021). Influence of pressure on product composition and hydrogen consumption in hydrotreating of gas oil and rapeseed oil blends over a nimo catalyst. Catalysts, 11(9) doi:10.3390/catal11091093

Eschenbacher, A., Myrstad, T., Bech, N., Thi, H. D., Auersvald, M., Van Geem, K. M., & Jensen, A. D. (2021). Fluid catalytic co-processing of bio-oils with petroleum intermediates: Comparison of vapour phase low pressure hydrotreating and catalytic cracking as pretreatment. Fuel, 302 doi:10.1016/j.fuel.2021.121198

Auersvald, M., Kejla, L., Eschenbacher, A., Thi, H. D., Van Geem, K. M., & Šimáček, P. (2021). Detailed characterization of sulfur compounds in fast pyrolysis bio-oils using GC × GC-SCD and GC–MS. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 159 doi:10.1016/j.jaap.2021.105288

Auersvald, M., Staš, M., & Šimáček, P. (2021). Electrometric bromine number as a suitable method for the quantitative determination of phenols and olefins in hydrotreated pyrolysis bio-oils. Talanta, 225 doi:10.1016/j.talanta.2020.122001

Kejla, L., Auersvald, M., & Šimáček, P. (2021). Combination of GC–MS and selective peak elimination procedures as a tool for characterization of complex saccharide mixtures – application to pyrolysis bio-oils. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1171 doi:10.1016/j.jchromb.2021.122644

Staš, M., Auersvald, M., & Vozka, P. (2021). Two-dimensional gas chromatography characterization of pyrolysis bio-oils: A review. Energy and Fuels, 35(10), 8541-8557. doi:10.1021/acs.energyfuels.1c00553

Korozní chemie

Matějovský, L., Staš, M., & Macák, J. (2021). Electrochemical corrosion tests in low-conductivity ethanol-gasoline blends: Application of supporting electrolyte for contaminated E5 and E10 fuels. ACS Omega, 6(27), 17698-17708. doi:10.1021/acsomega.1c02320

Matějovský, L., Staš, M., Dumská, K., Pospíšil, M., & Macák, J. (2021). Electrochemical corrosion tests in an environment of low-conductive ethanol-gasoline blends: Part 1 – testing of supporting electrolytes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 880 doi:10.1016/j.jelechem.2020.114879

Matějovský, L., Baroš, P., Staš, M., Pospíšil, M., & Macák, J. (2021). Electrochemical study of mild steel resistance in butanol-gasoline and ethanol-gasoline blends. Energy and Fuels, doi:10.1021/acs.energyfuels.1c02565

Práce přesahující základní studované směry

Pospíšil, M. (2021). České hnedé uhlí jako cenný zdroj uhlíku pro chemický průmysl. Chemicke Listy, 115(3), 125.

Zeman, J., Pavloková, S., Vetchý, D., Staňo, A., Moravec, Z., Pitschmann, V., & Matějovský, L. (2021). Utilization of pharmaceutical technology methods for the development of innovative porous metasilicate pellets with a very high specific surface area for chemical warfare agents detection. Pharmaceutics, 13(11) doi:10.3390/pharmaceutics13111860

Hrdlička, Z., Brejcha, J., Šubrt, J., Vrtiška, D., Malinová, L., Čadek, D., & Kadeřábková, A. (2021). Ground tyre rubber produced via ambient, cryogenic, and waterjet milling: The influence of milling method and particle size on the properties of SBR/NR/BR compounds for agricultural tyre treads. Plastics, Rubber and Composites, doi:10.1080/14658011.2021.2008713

Kittel, H., Kadleček, D., & Šimáček, P. (2021). Factors influencing production of JET fuel by hydrocracking. Petroleum Science and Technology, doi:10.1080/10916466.2021.1987459

Aktualizováno: 3.3.2023 18:38, Autor: Jaroslav Aubrecht

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi