Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Bakalářské práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv → Bakalářské práce obhájené v roce 2011
iduzel: 14930
idvazba: 24859
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 01:18:31
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce obhájené v roce 2011

Oxidační stabilita automobilových benzínů

Autor: Česák Ondřej
Školitel: Ing. Zlata Mužíková, Ph.D.

 Teoretická část je zaměřena na popis, složení a mísení automobilových benzínů a vlastnosti etanolu jako biopaliva pro benzínové motory, dále je popsán reakční mechanismus oxidace benzínů a metody, kterými lze oxidační stabilitu benzínů stanovovat.
V experimentální části byla stanovena oxidační stabilita několika komerčních automobilových benzínů, benzínových frakcí z rafinérie a etanol-benzínových směsí s využitím dvou metod: normované metody dle ČSN EN 15 376 (Indukční perioda) a nové metody na PetroOxy testeru dle ASTM D7525. Cílem bylo porovnat oxidační stabilitu jednotlivých benzínů a také porovnat výsledky obou použitých metod.
Dosažené výsledky ukázaly, že je možné měřit oxidační stabilitu oběma metodami. Jako efektivnější metoda pro měření oxidační stability se ukázal PetroOxy tester.


Provozní hodnocení nízkoteplotních vlastností motorových naft s obsahem biosložky

Autor: Martyčák Jan
Školitel: Ing. Daniel Maxa, Ph.D.

Tato práce řeší dva specifické úkoly, týkající se hodnocení nízkoteplotních vlastností motorových naft. V motorové naftě se za nízkých teplot tvoří krystaly n-alkanů, které následně ucpávají palivové filtry vozidel a zamezují tak přísunu paliva do motoru. V rámci práce byla provedena měření, která měla za úkol posouzení vlivu rychlosti ochlazování na výsledné struktuře krystalů n-alkanů a na výsledných hodnotách filtrovatelnosti v různých typech motorové nafty. Byly provedeny i testy provozuschopnosti palivové soustavy za nízkých teplot ve společnosti Robert Bosch České Budějovice, aby bylo možné posoudit pseudoreálné chování motorové nafty s laboratorním chováním. Výsledky práce prokázaly vliv rychlosti ochlazování na struktuře krystalů n-alkanů a výsledných hodnotách filtrovatelnosti. Testy funkčnosti palivové soustavy prokázaly různé rozložení teploty v palivové nádrži během ochlazování a navíc bylo zjištěno, že je možno dopravit motorovou naftu do motoru i pod hodnotou filtrovatelnosti, a tudíž velký vliv samotné konstrukce palivové soustavy na dopravení motorové nafty do motoru.

Aktualizováno: 25.3.2015 09:26, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi