Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Bakalářské práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv
iduzel: 14922
idvazba: 18187
šablona: stranka_ikona
čas: 25.10.2021 11:59:52
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

⇒ Repozitář bakalářských prací

Abstrakty bakalářských prací obhájených v roce 2017:

Autor Název práce
Abildinova Ulpan Stanovení průměrné molekulové hmotnosti vzorků ropného původu
Čechová Klára Porovnání metod stanovení teploty vylučování parafínu v ropách
Dumská Karolina Vliv a využití pomocného elektrolytu pro nevodné prostředí při měření elektrochemických vlastností lihobenzínových směsí.
Kejla Lukáš Hydrogenační zpracování řepkového oleje na frakci využitelnou při výrobě motorové nafty
Kraus František Kontaminace hydrorafinačních katalyzátorů kovy v závislosti na umístění vzorků katalyzátoru uvnitř reaktoru
Prokopová Eliška Vliv obsahu síry v surovině na aktivitu Ni-Mo/Al2O3 katalyzátoru při hydrogenaci směsi středních ropných destilátů a řepkového oleje
Stříbrný Daniel Speciální přípravky pro uživatelskou aditivaci automobilových benzínů
Živný Pavel Porovnání výsledků skupinového a individuálního zastoupení aromatických uhlovodíků v různých typech benzínových frakcí metodami jednorozměrné a komprehenzivní plynové chromatografie

Abstrakty bakalářských prací obhájených v roce 2016:

Autor Název práce
Burešová Barbora Metody stanovení kyslíkatých a dusíkatých látek v ropných frakcích a alternativních palivech
Ćosić Dragan Použití asfaltenů jako standardu pro stanovení obsahu kovů ve vysokovroucích ropných frakcích pomocí ICP a AAS
Hrušková Martina Termická stabilita asfaltů a vliv stárnutí na jejich reologické vlastnosti
Itikeev Ravil Objemové změny při mísení klasických a alternativních paliv
Karl Jan Výpočty mezí výbušnosti složitých uhlovodíkových směsí
Křížová Eliška Možnosti využití elektrochemických metod při studiu protikorozní ochrany v prostředí lihobenzínových paliv
Macurová Martina Nízkoteplotní vlastnosti dieselových paliv

 

Abstrakty bakalářských prací obhájených v roce 2015:

Autor Název práce
Auersvald Miloš Studium chemického složení pyrolýzního bio-oleje
Gdovin Andrej Vliv reakčních podmínek na vlastnosti produktů hydrotreatingu řepkového oleje
Hussein Tarig Změny objemu při mísení automobilových benzinů s etanolem
Klementová Denisa Modifikace silničních asfaltů
Kovalev Ivan Vzájemná kontaminace automobilových paliv
Križan Arnošt Hydrokrakování atmosférického zbytku
Krupnová Eliška Analýza rafinérských plynů
Shumeiko Bogdan Vliv průtoku vodíku na hydrotreating směsi středních destilátů a řepkového oleje
Suchánek Radek Vliv parciálního tlaku sulfanu na aktivitu katalyzátoru při hydrogenační rafinaci směsí středních destilátů a rostlinného oleje
Valderová Alice Využití reologických měření pro stanovení bodu tekutosti rop
Vysocká Aneta Motorová biopaliva založená na bázi hydrogenovaných rostlinných olejů
Závěšický Petr Oxidační stabilita motorové nafty

 

Abstrakty bakalářských prací obhájených v roce 2014:

Autor Název práce
Bringlerová Nikola Výroba motorové nafty společnou hydrorafinací středních ropných destilátů a rostlinných olejů
Ihnát Tomáš Surovinový původ biosložky obsažené v motorových naftách
Suk Jaroslav Analýza obsahu mono-, di- a triglyceridů ve FAME
Zbuzková Blanka Vlastnosti produktů hydrogenační rafinace lehkého cyklového oleje

 

Abstrakty bakalářských prací obhájených v roce 2013:

Autor Název práce
Beníček Jakub Určení překryvu frakcí z LSC pomocí dekonvoluce UV spekter
Bialas Vojtěch Vliv složení rop na jejich reologické chování
Culková Martina Kvalita motorových paliv spojená s daňovými úniky
Dufek Tomáš Efekt bionafty na termooxidační stabilitu motorových olejů
Gálusová Markéta Testování postupu pro posouzení skladovatelnosti rop z výsledků jejich reologického a mikroskopického hodnocení
Havelcová Lenka Optimalizace metody pro stanovení skupinového složení lehkého cyklového oleje
Hotař Pavel Sledování změn ve složení motorové nafty při její přirozené biodegradaci
Krylová Ivona Prémiové motorové nafty
Netušil Michal Hodnocení velikosti směsných zón při přepravě ropy ropovody
Suchopa Robert Sledování obsahu bionafty v motorových olejích ze vznětových motorů

 

Abstrakty bakalářských prací obhájených v roce 2012:

Autor Název práce
Banza Nguie Franck Fázová stabilita etanol benzinových směsí
Mendoza Miranda Angela Norma Vnímavost butanol-benzinových směsí k obsahu rozpuštěné vody za nízkých teplot
Syblíková Kateřina Stanovení obsahu paliva v motorovém oleji
Váchová Veronika Hydrogenační rafinace lehkého cyklového oleje
Vrtiška Dan Obsah biosložek v benzínech distribuovaných na českém trhu

 

Abstrakty bakalářských prací obhájených v roce 2011:

Autor Název práce
Česák Ondřej Oxidační stabilita automobilových benzínů
Martyčák Jan Provozní hodnocení nízkoteplotních vlastností motorových naft s obsahem biosložky

 

Abstrakty bakalářských prací obhájených v roce 2009:

Autor Název práce
Birčák Tomáš Hydrorafinace lehkého cyklového oleje z FCC
Kapasný Ondřej Chromatografická separace acetalů připravených syntézou z odpadního glycerolu s acetaldehydem
Levý Omar Tlak par paliva E85
Němcová Kateřina Simulace a optimalizace jednotky redestilace benzinu
Nurgaliyev Almas Rozpouštění ropných úsad ropou
Thiam Babacar Tlak par automobilových benzinů s obsahem kyslíkatých látek
Aktualizováno: 26.3.2018 10:17, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi