Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Věda a výzkum → Řešené projekty
iduzel: 14991
idvazba: 18272
šablona: stranka_ikona
čas: 18.11.2019 05:40:24
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Vybrané projekty řešené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

Integrated Waste-Oils Management System - Transfer of Best Practices for Safe, Sustainable and Eco-friendly Transport in Serbia          
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2018 – 2018
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Pomoc při nastavení pravidel kontroly kvality paliv v Srbsku
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2017 – 2018
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Reliable Bio-based Refinery Intermediates
Poskytovatel: G_42
Období řešení projektu: 2016 – 2020
Řešitel za VŠCHT: Kubička David Ing., Ph.D., MBA

Capacity Building for Improved Mineral Fuels Monitoring System - Transfer of Best Practices against Grey Economy
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2016 – 2016
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Barrel / day
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2015 – 2019
Řešitel za VŠCHT: Šimáček Pavel doc. Ing., Ph.D.

COMET Competence Centre BIOENERGY 2020+
Poskytovatel: G_42
Období řešení projektu: 2015 – 2019
Řešitel za VŠCHT: Šimáček Pavel doc. Ing., Ph.D.

KvaLab - Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Dopady použití automobilových benzinů s vysokým obsahem bioetanolu z hlediska kontrol vozidel v provozu
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2014 - 2015
Řešitel za VŠCHT: doc. Ing. Milan Pospíšil CSc.

Úprava oxidační stability bioodbouratelných elektroizolačních kapalin
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Nadiia Ladyka

Katalytická hydrorafinace řepkového oleje
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Mgr. Darja Kočetková

Technologie a vlastnosti ropných produktu a biopaliv.
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Jaroslav Černý CSc.

Studium chemického složení pyrolýzních olejů a optimalizace procesu jejich katalytické hydrogenační rafinace
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Martin Staš

Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2013 - 2016
Řešitel za VŠCHT: Ing. Daniel Maxa Ph.D.

Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2013 - 2016
Řešitel za VŠCHT: Ing. Jaroslav Černý CSc.

KvaLab - Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. – 215

Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2012 - 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Zlata Mužíková Ph.D.

Technopark Kralupy
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2011 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. - 215

Zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy na alternativní motorová paliva a ostatní rafinérské produkty a výzkum jejich vlastností
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2008 – 2011
Řešitel za VŠCHT: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Využití rostlinných olejů a glycerinu pro výrobu motorových paliv.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2009
Řešitel za VŠCHT: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc

Zavádění nových metod EU pro hodnocení a zlepšení kvality silničních asfaltů a odvozených výrobků.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2008
Řešitel: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Souhrnná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy
Poskytovatel: MD0
Období řešení projektu: 2005 – 2009
Řešitel za VŠCHT: Šebor Gustav prof. Ing., CSc. - 215

Vliv složení náplně válce a průběhu spalovacího procesu na emise organických látek z výfuku zážehových motorů
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006
Řešitel za VŠCHT: Ing. Josef Blažek, CSc.

Hybridní plazmachemický systém pro snižování emisí oxidů dusíku a těkavých uhlovodíků
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006
Řešitel za VŠCHT: Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Aktualizováno: 28.3.2018 16:16, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi