Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Věda a výzkum → Řešené projekty
iduzel: 14991
idvazba: 18272
šablona: stranka
čas: 25.2.2024 07:21:01
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 14991
idvazba: 18272
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'utrap.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/resene-projekty'
iduzel: 14991
path: 8548/7924/7930/7941/10315/14991
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Aktuální granty a projekty řešené na ústavu 

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do

Studium klíčových faktorů ovlivňující hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek

GAČR David Kubička 2022 2024

Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR

TAČR Milan Pospíšil 2022 2024
Vliv vlastností katalyzátoru na hydrogenační přeměny kyslíkatých látek získaných z cukrů GAČR David Kubička 2021 2024
Predikce stability motorových naft při jejich dlouhodobém skladování TAČR Pavel Šimáček 2021 2023
Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR TAČR Daniel Maxa 2021 2023
Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Petr Straka 2020 2024
Nosičové hydrogenolýzní katalyzátory na bázi mědi GAČR David Kubička 2020 2022
Společný výzkum a vývoj inovativního katalytického zpracování a technologie pro účinnou přeměnu rostlinných olejů na čistá paliva MŠMT David Kubička, Oleg Kikhtyanin 2019 2021
Vývoj ekologicky šetrných hydrogenačních katalyzátorů MPO David Kubička 2019 2022
Současná deoxygenace kyselin a fenolů v pyrolýzních olejích z aktivovaných kalů GAČR Oleg Kikhtyanin, David Kubička 2020 2022
Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Petr Straka 2020 2024

Dokončené projekty řešené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

Dopad legislativy a postupy pro překonání obtíží při zavádění biopaliv na srbský trh, seznámení s praxí v EU (Bio4Blend)
Poskytovatel: MPO (Aid for Trade)
Období řešení projektu: 2021-2022
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a její vztah s katalytickým chováním v bazicky katalyzovaných reakcích
Poskytovatel: GAČR
Období řešení projektu: 2019 – 2021
Řešitel za VŠCHT: Ing. Oleg Kikhtyanin Ph.D., doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

BioMates - Reliable Biobased Refinery Intermediates
Poskytovatel: H2020
Období řešení projektu: 2016 – 2021
Řešitel za VŠCHT: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Výzkum nových materiálů pro chemický průmysl
Poskytovatel: MŠMT
Období řešení projektu: 2016 – 2020
Řešitel za VŠCHT: doc. Ing. Josef Blažek, CSc., Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Studium a optimalizace promotovaných CuZnAl hydrogenačních katalyzátorů         
Poskytovatel: GAČR
Období řešení projektu: 2017 – 2019
Řešitel za VŠCHT: Kubička David Ing., Ph.D., MBA

Integrated Waste-Oils Management System - Transfer of Best Practices for Safe, Sustainable and Eco-friendly Transport in Serbia (WASTEOILFREE)
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2018
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Pomoc při nastavení pravidel kontroly kvality paliv v Srbsku (Blend4Quality)
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2017 – 2018
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Improvement of expertise in tribo-analysis of oil and lubricants in Serbia (Lube Serbia)
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2019
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Capacity Building for Improved Mineral Fuels Monitoring System - Transfer of Best Practices against Grey Economy (FUELPAGE)
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2016
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Barrel / day
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2015 – 2019
Řešitel za VŠCHT: Šimáček Pavel doc. Ing., Ph.D.

COMET Competence Centre BIOENERGY 2020+
Poskytovatel: G_42
Období řešení projektu: 2015 – 2019
Řešitel za VŠCHT: Šimáček Pavel doc. Ing., Ph.D.

KvaLab - Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Dopady použití automobilových benzinů s vysokým obsahem bioetanolu z hlediska kontrol vozidel v provozu
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2014 - 2015
Řešitel za VŠCHT: doc. Ing. Milan Pospíšil CSc.

Úprava oxidační stability bioodbouratelných elektroizolačních kapalin
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Nadiia Ladyka

Katalytická hydrorafinace řepkového oleje
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Mgr. Darja Kočetková

Technologie a vlastnosti ropných produktu a biopaliv.
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Jaroslav Černý CSc.

Studium chemického složení pyrolýzních olejů a optimalizace procesu jejich katalytické hydrogenační rafinace
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Martin Staš

Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2013 - 2016
Řešitel za VŠCHT: Ing. Daniel Maxa Ph.D.

Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2013 - 2016
Řešitel za VŠCHT: Ing. Jaroslav Černý CSc.

KvaLab - Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. – 215

Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2012 - 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Zlata Mužíková Ph.D.

Technopark Kralupy
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2011 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. - 215

Zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy na alternativní motorová paliva a ostatní rafinérské produkty a výzkum jejich vlastností
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2008 – 2011
Řešitel za VŠCHT: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Využití rostlinných olejů a glycerinu pro výrobu motorových paliv.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2009
Řešitel za VŠCHT: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc

Zavádění nových metod EU pro hodnocení a zlepšení kvality silničních asfaltů a odvozených výrobků.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2008
Řešitel: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Souhrnná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy
Poskytovatel: MD0
Období řešení projektu: 2005 – 2009
Řešitel za VŠCHT: Šebor Gustav prof. Ing., CSc. - 215

Vliv složení náplně válce a průběhu spalovacího procesu na emise organických látek z výfuku zážehových motorů
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006
Řešitel za VŠCHT: Ing. Josef Blažek, CSc.

Hybridní plazmachemický systém pro snižování emisí oxidů dusíku a těkavých uhlovodíků
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006
Řešitel za VŠCHT: Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Aktualizováno: 2.5.2022 08:39, Autor: Jaroslav Aubrecht

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi