Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Věda a výzkum → Řešené projekty
iduzel: 14991
idvazba: 18272
šablona: stranka
čas: 19.9.2021 01:50:53
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Aktuální granty a projekty řešené na ústavu 

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do
Nosičové hydrogenolýzní katalyzátory na bázi mědi GAČR Ing. Kubička David, Ph.D., Ph.D., MBA, Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D., Ing. Jaroslav Aubrecht, Ing. Violetta Pospelová 2020 2022
Společný výzkum a vývoj inovativního katalytického zpracování a technologie pro účinnou přeměnu rostlinných olejů na čistá paliva MŠMT Ing. Kubička David, Ph.D., MBA, Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D. 2019 2021
Vývoj ekologicky šetrných hydrogenačních katalyzátorů MPO Ing. Kubička David, Ph.D., MBA, Ing. Martin Staš, Ph.D., Ing. Petr Straka, Ph.D., Ing. Josef Tomášek 2019 2022
Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a její vztah s katalytickým chováním v bazicky katalyzovaných reakcích GAČR Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D., Ing. Kubička David, Ph.D., Mgr. Valeriia Korolova 2019 2021
Současná deoxygenace kyselin a fenolů v pyrolýzních olejích z aktivovaných kalů GAČR Ing. Oleg Kikhtyanin, Ph.D., Ing. Kubička David, Ph.D., Ing. Bogdan Shumeiko 2020 2022
BioMates - Reliable Biobased Refinery Intermediates H2020 Ing. Kubička David, Ph.D., MBA, Ing. Martin Staš, Ph.D., Ing. Petr Straka, Ph.D., Ing. Josef Tomášek, Ing. Bogdan Shumeiko, Ing. Miloš Auersvald 2016 2021
Výzkum nových materiálů pro chemický průmysl MŠMT Doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.
2016 2020
Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Ing. Petr Straka, Ph.D., Ing. Daniel Maxa, Ph.D., doc. Michael Pohořelý, doc. Pavel Šimáček 2020 2024

Reliable Bio-based Refinery Intermediates

G_42 Ing. Kubička David, Ph.D., MBA 2016 2020

Dokončené projekty řešené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

 Studium a optimalizace promotovaných CuZnAl hydrogenačních katalyzátorů         
Poskytovatel: GAČR
Období řešení projektu: 2017 – 2019
Řešitel za VŠCHT: Kubička David Ing., Ph.D., MBA

Integrated Waste-Oils Management System - Transfer of Best Practices for Safe, Sustainable and Eco-friendly Transport in Serbia          
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2018
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Pomoc při nastavení pravidel kontroly kvality paliv v Srbsku
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2017 – 2018
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Reliable Bio-based Refinery Intermediates
Poskytovatel: G_42
Období řešení projektu: 2016 – 2020
Řešitel za VŠCHT: Kubička David Ing., Ph.D., MBA

Capacity Building for Improved Mineral Fuels Monitoring System - Transfer of Best Practices against Grey Economy
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2016
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Barrel / day
Poskytovatel: G_19
Období řešení projektu: 2015 – 2019
Řešitel za VŠCHT: Šimáček Pavel doc. Ing., Ph.D.

COMET Competence Centre BIOENERGY 2020+
Poskytovatel: G_42
Období řešení projektu: 2015 – 2019
Řešitel za VŠCHT: Šimáček Pavel doc. Ing., Ph.D.

KvaLab - Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc.

Dopady použití automobilových benzinů s vysokým obsahem bioetanolu z hlediska kontrol vozidel v provozu
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2014 - 2015
Řešitel za VŠCHT: doc. Ing. Milan Pospíšil CSc.

Úprava oxidační stability bioodbouratelných elektroizolačních kapalin
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Nadiia Ladyka

Katalytická hydrorafinace řepkového oleje
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Mgr. Darja Kočetková

Technologie a vlastnosti ropných produktu a biopaliv.
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Jaroslav Černý CSc.

Studium chemického složení pyrolýzních olejů a optimalizace procesu jejich katalytické hydrogenační rafinace
Poskytovatel: IGS VSCHT
Období řešení projektu: 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Martin Staš

Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2013 - 2016
Řešitel za VŠCHT: Ing. Daniel Maxa Ph.D.

Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2013 - 2016
Řešitel za VŠCHT: Ing. Jaroslav Černý CSc.

KvaLab - Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. – 215

Identifikace odchylek v kvalitě motorových paliv, jejich příčin a zdrojů a vytvoření postupů vedoucích k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, spolehlivost provozu automobilů a fiskální politiku státu
Poskytovatel: TAČR
Období řešení projektu: 2012 - 2014
Řešitel za VŠCHT: Ing. Zlata Mužíková Ph.D.

Technopark Kralupy
Poskytovatel: G_12
Období řešení projektu: 2011 – 2015
Řešitel za VŠCHT: Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. - 215

Zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy na alternativní motorová paliva a ostatní rafinérské produkty a výzkum jejich vlastností
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2008 – 2011
Řešitel za VŠCHT: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Využití rostlinných olejů a glycerinu pro výrobu motorových paliv.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2009
Řešitel za VŠCHT: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc

Zavádění nových metod EU pro hodnocení a zlepšení kvality silničních asfaltů a odvozených výrobků.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2008
Řešitel: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Souhrnná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy
Poskytovatel: MD0
Období řešení projektu: 2005 – 2009
Řešitel za VŠCHT: Šebor Gustav prof. Ing., CSc. - 215

Vliv složení náplně válce a průběhu spalovacího procesu na emise organických látek z výfuku zážehových motorů
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006
Řešitel za VŠCHT: Ing. Josef Blažek, CSc.

Hybridní plazmachemický systém pro snižování emisí oxidů dusíku a těkavých uhlovodíků
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006
Řešitel za VŠCHT: Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Aktualizováno: 12.11.2020 13:05, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi