Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Studentská Vědecká Konference
iduzel: 14555
idvazba: 17650
šablona: stranka_ikona
čas: 25.10.2021 12:36:14
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská Vědecká Konference

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2017:

Autor Název přednášky
Balabánová Katarína Selektivní hydrorafinace biooleje z pyrolýzy biomasy
Balková Aneta Hydrotalcity jako katalyzátory pro výrobu biopaliv
Čechová Klára Možnosti uplatnění těžkého benzínu z FCC v rafinérských produktech
Česáková Jana Čistenie kontaminovaných vôd zo skládok odpadov z kyselinovej rafinácie olejov
Hrušková Martina Vliv teploty na stabilitu nízkoteplotních aditiv pro motorovou naftu
Itikeev Ravil Hydrorafinace biooleje z pyrolýzy biomasy
Janák Milan Studium vlivu přípravy Mg-Al a Mg-Fe hydrotalcitů na jejich strukturní a acidobazické vlastnosti
Kejla Lukáš Stanovení sirných sloučenin v produktech hydrorafinace středních destilátů
Křížová Eliška Stanovení zvyšovačů cetanového čísla v motorové naftě
Lyko Vachková Eliška Hydraulické a transportní charakteristiky výplně N250 za podmínek destilace systému C6/C7.
Mališová Miroslava FTIR štúdium hydrotalcitov
Mikolaj Pavol Zlepšenie katalytických vlastností zeolitu post-syntéznymi úpravami
Pozděna Petr Studium účinku depresantů ve směsích HVO s motorovou naftou.
Sharkov Nikita Hydrodeoxygenaci mastných kyselin s využitím nových katalytických systémů na bázi karbidů, fosfidů a nitridů přechodných kovů
Schlehöfer Dominik Metody pro stanovení stability zbytkových frakcí ze sekundárních procesů
Stajníková Barbora Aditiva pro zvýšení oktanového a cetanového čísla motorových paliv
Stříbrný Daniel Oxidační stabilita motorové nafty s přídavkem biosložky
Zemanová Nikola Vliv reakčních podmínek na rychlost odbourávání výševroucích sirných komponent ze středních destilátů
Živný Pavel Stanovení vnitřní stability rop a jejich směsí

Témata a abstrakty přednášek z dalších sekcí najdete ve Sborníku konference SVK 2017.

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2016:

Autor Název přednášky
Andrejkovicsová Klaudia Odstraňovanie chlórovaných uhľovodíkov pri pyrolýze plastov
Auersvald Miloš Úprava vlastností pyrolýzního bio-oleje pomocí hydrogenační rafinace
Beneš Jan, Roudová Anna Tvorba metodického materiálu pro výuku chemie na SŠ
Benžová Petra Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov
Bodnár Matúš Stanovenie kontaminácie vôd ropnými látkami
Evtyukhin Artem Příprava a testování Ni katalyzátorů pro hydrodeoxygenaci rostlinných olejů
Formanová Marie UV-VIS spektrofotometrické stanovení léčiva diklofenaku
Hrušková Martina Metody a postupy pro posouzení vlastností silničních asfaltů s použitím dynamického smykového reometru
Hussein Tarig Výbušnost komplexních uhlovodíkových směsí za zvýšených tlaků
Chrudimská Kateřina Přehled možností využití techniky XRF pro hodnocení vysokovroucích ropných frakcí a ropných zbytků
Itikeev Ravil Možnosti separace pyrolýzního bio-oleje extrakčními postupy
Janák Milan Srovnání využití Chezacarbu a oxidů hliníku pro přečištění vodíkových plynů
Klementová Denisa Pokročilé reologické zkoušky pro hodnocení asfaltových pojiv
Kozelková Kamila Stanovení vody v kapalných ropných produktech
Križan Arnošt Zvyšování efektivity jednotky katalytického reformování pokročilou technikou řízení - APC
Křížová Eliška Polarizační měření v palivech na bázi bioalkoholů
Macurová Martina Hodnocení účinku nízkoteplotních aditiv pro motorovou naftu s ohledem na usazování parafínů
Malá Kateřina Ovlivnění kvality vody v Radčickém potoce Loukou u Litvínova
Pastorek Roman Tvorba koksu pri pyrolýze uhľovodíkových surovín
Pečená Radka Distribuce heteroatomů při pyrolýze odpadních plastů a biomasy
Pospelova Violetta Multidimenzionální separační techniky pro analýzu ropných frakcí a alternativních paliv.
Sharkov Nikita Selektivní katalytická hydroalkylace a dezoxygenace fenolů do di-cykloalkanů
Shumeiko Bogdan Hydrogenační úprava bio oleje vyrobeného pyrolýzou biomasy.
Schlehöfer Dominik Stanovení sedimentu a stability zbytkových frakcí
Stříbrný Daniel Složení uživatelských aditiv do benzínu
Suchanová Kristýna Substituce plastifikátoru ftalátového typu za neftalátový v CHS-EPOXY 512
Svobodová Kateřina Charakterizace sirných látek ve středních destilátech s využitím GC/PFPD
Tomšíková Katarína Hodnocení kvality teplotního vznětu dieselových paliv
Trubianska Henrieta Porovnanie výťažkov a kvalít na HRP_7 použitím rôznych katalytických systémov
Vlk Ján Premena rastlinných olejov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Zemanová Nikola Stanovení stopových množství síry a dusíku v laboratoři elementární analýzy Unicre
Žák Dominik Organická syntéza dusíkatých derivátů a jejich spektrální charakteristika
Živný Pavel Stanovení kapacity dialyzační membrány pro průchod amonných iontů a návrh reaktoru

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2015:

Autor Název přednášky
Auersvald Miloš Studium chemického složení pyrolýzního bio-oleje metodou hmotnostní spektrometrie typu orbitrap: Porovnání ionizačních technik ESI a APCI v pozitivním i negativním modu
Brožová Eva Aplikace FTIR a NIR spektrometrie v petrochemické oblasti
Gdovin Andrej Studium materiálové kompatibility biopaliv
Hrušková Martina Termická stabilita asfaltů a vliv stárnutí na jejich reologické vlastnosti
Hussein Tarig Meze výbušnosti složitých uhlovodíkových směsí
Klementová Denisa Výroba benzenu dealkylací alkylaromátů
Križan Arnošt Terciární metody těžby ropy
Liworová Veronika Kysele katalyzovaná esterifikace kyseliny olejové
Prejda Tomáš Hodnocení aditiv pro snížení tlakových ztrát v potrubí
Shumeiko Bogdan Biomasa jako surovina pro pyrolýzu, biorafinérie a BTL technologie
Stříbrný Daniel Stanovení destilační křivky motorové nafty
Svobodová Kateřina Možnosti zpracování a využití upotřebených minerálních olejů

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2014:

Autor Název přednášky
Bringlerová Nikola Pyrolýza vs. hydrotermické zpracování biomasy
Dufek Tomáš Technical and Economic Overview on Biofuel with the Specific Case of Ethanol
Gdovin Andrej Vliv reakčních podmínek na vlastnosti produktů hydrogenace řepkového oleje
Hussein Tarig Změny objemu při směšování uhlovodíkových směsí
Lánský Jakub Výroba benzínu alkylací
Orazgaliyeva Diana Studium možností ukládání oxidu uhličitého do vytěžených ropných ložisek
Shumeiko Bogdan Výroba motorové nafty společnou hydrorafinací středních ropných destilátů a rostlinných olejů
Švambergová Šárka Alternativní paliva v letecké dopravě
Zbuzková Blanka Použití detergentů v ropném průmyslu

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2013:

Autor Název přednášky
Culková Martina Bioodbouratelné mazací oleje
Gálusová Markéta Koloidní stabilita rop a její vliv na zanášení rafinérských zařízení
Grau Jaroslav Vývoj obsahu aromatických uhlovodíků v palivech
Hotař Pavel Využití odpadních plastů
Lambl Vojtěch Paliva pro vznětové motory v lodní dopravě
Matoušek Luboš Úprava složení spalin u vznětových motorů
Syblíková Kateřina Vývoj kvality pro vznětové motory na evropském trhu
Váchová Veronika ELSD detektor při analýze středních ropných destilátů pomocí HPLC
Vozka Petr Odsíření benzínu z FCC
Waňousová Simona Ověření nutnosti kalibrace TLC-FID pro analýzu vysokovroucích ropných frakcí

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2011:

Autor Název přednášky
Dukumbayeva Assel The effect of bioethanol on performance characteristics of gasoline
Kelbichová Vendula Vliv obsahu methylesterů mastných kyselin na provozní vlastnosti motorových naft

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2010:

Autor Název přednášky
Kapasný Ondřej Termický rozklad plastů v pyrosondě
Levý Omar Využití měření hustoty a rychlosti šíření zvuku pro sledování kvality rop při přepravě ropovody
Němcová Kateřina Vliv mírného teplotního namáhání rop na výsledky jejich modelového skladování
Osegbe Ifeanyichukwu Bartholomew Using alkylation for the production of fuels

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2009:

Autor Název přednášky
Kapasný Ondřej Výroba a využití vodíku v dopravě pro pohon motorových vozidel
Kasal Ondřej Rafinace lehkého cyklového oleje z FCC
Klokočková Daniela Simulační výpočet jednotky „3-cut splitter“
Maleňáková Vendula Oxidace mazacích olejů a důsledky pro jejich provozní vlastnosti
Najmanová Romana Hodnocení primárních produktů Fischer­-Tropschovy syntézy s využitím plynové chromatografie
Thiam Babacar Základy oxidace mazacích olejů

 

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2008:

Autor Název přednášky
Frolík Jan Vliv složení rop na tvorbu úsad v modelu ropovodu
Kapasný Ondřej Cyklické acetaly glycerinu jako aditiva do paliv
Kuba Josef Simulace technologických jednotek v průmyslu zpracování ropy
Lužná Kateřina Nízkoteplotní vlastnosti produktu společné hydrogenační rafinace středního ropného destilátu a řepkového oleje
Maleňáková Vendula Detergentní schopnosti nové generace motorových olejů
Němcová Kateřina Simulační výpočet jednotky redestilace benzínů
Ravčuková Kateřina Výpočty chování kapalin za podmínek dvoufázového toku

 

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2007:

Autor Název přednášky
Abdalla Ahmed Al-Amin Stanovení obsahu nenasycených nearomatických uhlovodíků ve středních ropných frakcích
Eldaw Mohamed Badri Hamid Nízkoteplotní vlastnosti motorových naft obsahujících MEŘO
Chmelíř Pavel Oxidační stabilita motorových naft s obsahem MEŘO
Kapasný Ondřej Fázová stabilita směsí LCO s vodou
Kovalev Andrej Metody stanovení parafinických látek v ropných vzorcích
Mamgbi Robert Životnost a vlastnosti motorových olejů

 

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2006:

Autor Název přednášky
Egertová Bohumila Problematika dopravy a skladování rop
Galdová Eva Detailní skupinová analýza středních destilátů
Hlavatá Hana Příprava a vlastnosti metylesterů vyšších mastných kyselin jako biosložek motorové nafty
Jaroslav Káňa Nanočástice jako přísady pro zvýšení pevnosti mazacího filmu ekologických maziv
Loubková Martina Provozní degradace motorových olejů
Pryszcz Adrian Desulfurizace středních ropných destilátů
Traxmandl Jan Příprava a vlastnosti silničních asfaltů

 

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2005:

Autor Název přednášky
Bučko Ladislav Nízkoteplotní vlastnosti mazacích olejů pomocí DSC
Darebník Lukáš Metody pro hodnocení dlouhodobého skladování ropy
Hrádek Oldřich Výskyt přírodních uhlovodíků v Čechách
Kšánová Naďa Vliv podmínek destilace na destilační rozmezí plynových olejů
Kohoutová Marie Tlak par automobilových benzínů s obsahem etanolu
Loužecký Martin Skupinová analýza vysokovroucích ropných frakcí kapalinovou chromatografií
Makovská Naďa Provozní degradace motorových olejů
Masibu-Ngoma Serge Stanovení kyslíkatých látek v automobilových benzínech
Matějovský Lukáš Syntetická ekologická maziva
Novák Martin Detailní analýza benzinů s využitím GC-MS
Rychlá Jana Porovnání metod separace parafinických podílů z ropy
Tomašíková Sabina Skupinová analýza ropných frakcí hmotnostní spektrometrií
Vymetálek Jan Vliv složení ropy na účinnost depresantů bodu tuhnutí
Zadražil Ivan Deemulgace surové ropy

 

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2004:

Autor Název přednášky
Čaplygin Michal Využití FPD detektoru pro stanovení obsahu síry v ropných produktech
Gleich Jakub Aditivace esterů kyseliny citronové jako syntetických ekologických maziv
Hájek Jiří Skupinová analýza výševroucích ropných frakcí
Lískovec Matouš Separace parafinických uhlovodíků z ropných úsad
Neubauer Zdeněk Vlastnosti polofoukaných asfaltů z parafinických surovin
Pupík Vlastimil Výměny motorových olejů

 

Abstrakty přednášek pro SVK v roce 2003:

Autor Název přednášky
Fuka Ladislav Syntetická ekologická maziva na základě alkylesterů methioninu
Kubínová Pavlína Prodloužené výměnné lhůty motorových olejů
Matějů Pavel Použití DSC pro hodnocení nízkoteplotních vlastností ropy
Mužíková Zlata Závislost bodu vzplanutí motorových naft na obsahu benzínu
Racek Jakub Možnosti separace nerozpustných látek vznikajících při visbreakingu vakuových zbytků
Šiška Jakub Sirné sloučeniny ve středních ropných frakcích
Aktualizováno: 26.3.2018 14:43, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi