Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Diplomové práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv → Diplomové práce obhájené v roce 2013
iduzel: 14940
idvazba: 18211
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 15:09:08
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce obhájené v roce 2013

Destilační charakteristika světlých ropných frakcí

Autor: Machalla Michael
Školitel: Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá hodnocením destilační charakteristiky benzinových produktů a středních ropných destilátů, které zahrnovaly i komerčních motorové nafty. V teoretické části byly shrnuty jak klasické metody destilační zkoušky, tak moderní metody simulované destilace. Pozornost byla přitom věnována i přepočtu výsledků simulované destilace na hodnoty ekvivalentní laboratorní destilační zkoušce.
Na vzorky světlých ropných frakcí byla aplikována standardní metoda simulované destilace odpovídající normě ASTM D 2887. Alternativně bylo provedeno měření na plynově-chromatografickém systému, který není primárně určen pro tuto aplikaci a byl vytvořen postup pro konverzi dat, který umožňuje získat výsledky v podobě simulované destilace. Výsledky z obou chromatografických systémů byly vzájemně porovnány.
Výsledky simulované destilace byly s využitím přepočtových metod převedeny na hodnoty odpovídající laboratorní destilační zkoušce a tyto hodnoty byly následně porovnány s výsledky skutečné destilační zkoušky.


Optimalizace mísení motorových naft

Autor: Martyčák Jan
Školitel: Ing. Daniel Maxa, Ph.D.

Tato se zabývá nízkoteplotními vlastnostmi motorových naft a jejich mícháním v rafinérii. V motorové naftě se za nízkých teplot tvoří krystaly n-alkanů, které ucpávají filtry vozidel a zamezují tak přísunu paliva do motoru. Toto nízkoteplotní chování motorové nafty je charakterizováno normovanými limitními hodnotami parametrů filtrovatelnosti a teploty vylučování parafínů. Cílem práce bylo vytvořit podklady pro optimalizační výpočty rafinérie vedoucí, k co nejvýhodnějšímu využití složek k míchání motorové nafty. V rámci práce byla provedena měření, která měla za úkol posouzení vlivu použitých složek k míchání motorové nafty na hodnoty teploty vylučování parafínů a filtrovatelnosti. Dále byla provedena měření účinnosti použitého depresantního aditiva na vytvořených motorových naftách. Většina měření probíhala a vzorky pocházely z České rafinérské a.s. Ve výsledcích jsou patrné vlivy použitých složek na výslednou hodnotu filtrovatelnosti i na účinnost depresantního aditiva. Výsledky mohou být využity jako podklad pro optimalizaci mísení motorových naft požadovaných vlastností.

Aktualizováno: 26.3.2015 13:48, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi