Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚTRAP  → Studium → Diplomové práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv
iduzel: 14923
idvazba: 18197
šablona: stranka_ikona
čas: 25.10.2021 13:24:44
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce obhájené na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

⇒ Repozitář diplomových prací

Abstrakty diplomových prací obhájených v roce 2017:

Autor Název práce
Auersvald Miloš Selektivní hydrorafinace bio-oleje z ablativní pyrolýzy biomasy na sulfidickém Ni-Mo/Al2O3 katalyzátoru
Gdovin Andrej Vyspělá biopaliva vyráběná Fischer-Tropschovou syntézou
Hussein Tarig Meze výbušnosti složitých uhlovodíkových směsí
Klementová Denisa Pokročilé reologické zkoušky pro hodnocení asfaltových pojiv
Križan Arnošt Tvorba strategie řízení jednotky primární destilace ropy a použití vyššího řízení pro zvýšení efektivity výroby
Pečená Radka Distribuce heteroatomů při pyrolýze odpadních plastů a biomasy
Pleyer Olga Dynamické testování konstrukčních materiálů a protikorozní ochrany v prostředí paliv obsahující biosložku
Pospelova Violetta Možnosti ovlivnění dlouhodobé skladovatelnosti rop
Rozsíval Pavel Sulfidické Ni-Mo/Al2O3 katalyzátory pro hydrogenační zpracování směsí středních ropných destilátů a rostlinných olejů
Shumeiko Bogdan Úprava biooleje z pyrolýzy biomasy hydrogenační rafinací na sulfidickém Ni-Mo/Al2O3 katalyzátoru
Suchánek Radek Vliv velikosti zrn katalyzátoru na jeho aktivitu při hydrogenaci plynových olejů a jejich směsí s řepkovým olejem
Svobodová Kateřina Charakterizace sirných látek ve středních ropných destilátech s využitím GC/PFPD

 

Abstrakty diplomových prací obhájených v roce 2016:

Autor Název práce
Bringlerová Nikola Vliv snížené dodávky vodíku na aktivitu hydrodesulfuračního katalyzátoru
Dufek Tomáš Nadstandardní automobilové benzíny
Ihnát Tomáš Vliv teploty a objemové rychlosti na hydrogenaci směsí plynových olejů a řepkového oleje
Orazgaliyeva Diana Porovnání aktivity Ni-Mo/TiO2 a Ni-Mo/Al2O3 sulfidických katalyzátorů při hydrogenačním zpracování směsi středních ropných destilátů a řepkového oleje
Pecháčková Monika Metody likvidace uhlovodíků z odvětrání nádrží na skladování ropy
Zbuzková Blanka Studium chemického složení pyrolýzních bio-olejů po katalytické hydrogenační rafinaci

 

Abstrakty diplomových prací obhájených v roce 2015:

Autor Název práce
Bidlo Jiří Použití vhodných typů rop jako rozpouštědel parafinických úsad
Culková Martina Využití frakcí z fluidního katalytického krakování při výrobě motorové nafty
Gálusová Markéta Testování laboratorního modelu ropovodu
Grau Jaroslav Možnosti výroby nízkoaromatické motorové nafty v podmínkách České rafinérské
Hotař Pavel Detailní charakterizace chemického složení pyrolýzních bio-olejů
Lambl Vojtěch Dynamické testování konstrukčních materiálů v prostředí benzínových paliv obsahující biosložku
Lánský Jakub Hydrogenační zušlechtění těžkých komponent pyrolýzních olejů
Matoušek Luboš Trvanlivost silničních asfaltů
Suchopa Robert Testy inhibitorů koroze pro použití v zařízeních pro dopravu a skladování ropy
Švambergová Šárka Palivové katalyzátory v motorových naftách
Waňousová Simona Aditivace dieselových paliv s obsahem metylesterů mastných kyselin

 

Abstrakty diplomových prací obhájených v roce 2014:

Autor Název práce
Křištof Adam Využití vodíkového odplynu z výroby styrenu v rafinérii Kralupy
Soukupová Lenka Možnosti využití kapalných produktů pyrolýzy odpadních pneumatik při výrobě pohonných hmot nebo v petrochemii
Syblíková Kateřina Hydrogenovaný rostlinný olej jako biosložka motorových naft
Šindelářová Lucie Stanovení nízkých obsahů síry v uhlovodíkových frakcích metodami destruktivní a nedestruktivní analýzy
Váchová Veronika Vliv reakčních podmínek na vlastnosti produktů hydrogenace řepkového oleje
Vozka Petr Vliv obsahu asfaltenů na reologické vlastnosti a tvorbu sedimentů parafinických rop
Vrtiška Dan Stanovení polyaromatických uhlovodíků v procesních olejích

 

Abstrakty diplomových prací obhájených v roce 2013:

Autor Název práce
Machalla Michael Destilační charakteristika světlých ropných frakcí
Martyčák Jan Optimalizace mísení motorových naft

 

Abstrakty diplomových prací obhájených v roce 2011:

Autor Název práce
Bamburák Lukáš Oxidační stabilita motorové nafty a FAME
Hanušová Michaela Využití FTIR spektroskopie v analýze bionafty
Holečková Margita Stanovení tribolimitů pro vybraná důlní zařízení
Kapasný Ondřej Pyrolýza plastů
Kořánová Andrea Vliv podmínek pyrolýzy biomasy na složení a výtěžky produktů
Kořánová Kristýna Vliv Fuel-Borne katalyzátorů na oxidační stabilitu nafty
Levý Omar Hustota a rychlost šíření zvuku jako parametry pro sledování změn kvality ropy při průtoku ropovodem
Němcová Kateřina Vliv mírného teplotního namáhání rop na výsledky jejich modelového skladování
Osegbe Bartholomew Ifeanyichukwu Hydrogenační rafinace směsí primárního plynového oleje a lehkého cyklového oleje
Petržílková Anna Optimalizace metody stanovení PAH v procesních olejích pomocí RP HPLC
Roušar Pavel Vyhodnocení dat z reaktoru pro hydrogenaci acetylenu v lince pro výrobu polyetylenu
Schnierer Antonín Testování laboratorního modelu ropovodu
Žid Petr Vlastnosti produktů hydrokrakování směsi ropného vakuového destilátu a produktu Fisher-Tropschovy syntézy

 

Abstrakty diplomových prací obhájených v roce 2010:

Autor Název práce
Kasal Ondřej Hydrogenační rafinace lehkého cyklového oleje z fluidního katalytického krakování
Klokočková Daniela Simulace a optimalizace provozu redestilace FCC benzinu
Maleňáková Vendula Kvalita a provozní vlastnosti mazacích olejů
Malý Josef Využití alternativních druhů rostlinných olejů pro výrobu metylesterů
Najmanová Romana Palivářské vlastnosti produktů hydrokrakování slunečnicového oleje
Pechmanová Michala Pyrolýza a kopyrolýza individuálních a směsných plynných surovin

 

Abstrakty diplomových prací obhájených v roce 2009:

Autor Název práce
Brejchal Milan Zhodnocení instalace rychlého zchlazení produktů na provoz jednotky visbreakingu
Frolík Jan Posuzování dlouhodobé skladovatelnosti parafinických rop
Henselý Josef Zhodnocení hydrokrakovací jednotky v Litvínově po revampu v roce 2007
Charvát Petr Možnosti zvýšení výtěžků cenných alkenů úpravou složení surovin pro ethylenovou jednotku
Kopecká Petra Posouzení využití lehkého cyklového oleje z FCC v produktech České rafinérské a. s. aplikací rozvojového LP modelu
Kovalev Andrej Možnosti separace parafinických látek z ropných vzorků
Kuba Josef Simulace a optimalizace jednotky hydrogenační rafinace plynového oleje
Lužná Kateřina Fyzikálně-chemické vlastnosti produktů hydrokrakování řepkového oleje
Magula Tomáš Návrh vhodného umístění hydrogenačního stupně SO2 v procesech na zvýšení efektivity jednotek typu CLAUS
Marko Jiří Budoucí uplatnění katalytického reformingu jako zdroje vodíku v České rafinérské a. s. - maximalizace výtěžku vodíku
Mašek Rostislav Příprava vysokoindexových základových olejů ze zbytků hydrokrakování a gače
Mráz Otakar Hmotnostní bilance etylenové jednotky a navazujících provozních celků
Mrázová Martina Výzkum vlastností olejových frakcí v závislosti na režimu etylenové jednotky
Prokopová Renata Vlastnosti a možnosti zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy
Ranuša Antonín Návrh na energetické úspory na tankovištích litvínovské rafinerie
Ravčuková Kateřina Modelová studie separace vody v plynovém vrtu
Sezemský Richard Návrh úprav zařízení pro zpracování sirovodíku pro zvýšení účinnosti odsíření koncových plynů
Soukup Tomáš Zhodnocení projektů rekontaktingu VBU a intenzifikace regenerace MEA
Soukupová Věra Stanovení nízkých obsahů síry v ropných produktech
Suchá Iveta Porovnání metanolu, etanolu, n-butanolu, MTBE a ETBE jako složek pro výrobu automobilových benzínů, s využitím rozvojového LP modelu České rafinérské
Šifaldová Vladislava Stanovení nepolárních extrahovatelných látek
Venclíčková Marie Porovnání vlastností silničních asfaltů typu 50/70 připravených různým způsobem pomocí klasických a moderních metodik
Zbuzek Michal Hydrokrakování vakuových destilátů na surovinu pro pyrolýzu a mazací oleje

Aktualizováno: 26.3.2018 10:59, Autor: Jiří Kroufek

A BUDOVA A Sekretariát ÚTRAP najdete v 1. patře v místnosti A174a
B BUDOVA B
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi